28 czerwca 2016 Udostępnij

Czy kwiaciarnia może być otwarta w dni świąteczne - analiza

Gdy mówimy o pracy w kwiaciarni w dni świąteczne szybko możemy się przekonać o tym, że mamy do czynienia z zagadnieniem budzącym spore kontrowersje. Najwięcej wątpliwości budzi oczywiście to, czy mówimy tutaj o klasycznym handlu, czy też o działalności usługowej. Okazuje się przy tym, że zdania na ten temat są podzielone.

Do placówek handlowych bez wątpienia zalicza się sklepy wielkopowierzchniowe, hurtowanie oraz magazyny, które prowadzą tak działalność detaliczną, jak i hurtową, co jednak z kwiaciarniami, które działają w ramach wspomnianych sklepów? Czy zatrudnieni w nich pracownicy, wykonują usługę wykonywania bukietów, a następnie ich sprzedaży, czy też zajmują się wyłącznie sprzedażą kwiatów oraz innych artykułów. Kwiaciarnie nie ograniczają się przecież do sprzedaży kwiatów, charakterystyczne są bowiem dla nich również usługi bukieciarskie i florystyczne. Ich właściciel może więc wskazać, że jego działalność obejmuje zarówno usługi, jak i handel, zajmuje się bowiem nie tylko wykonywaniem bukietów i kompozycji, ale również ich sprzedażą.

Tu pewne znaczenie wydają się mieć priorytety sprzedawcy, jeśli bowiem wskaże najpierw na usługi i uzna je za przeważające, okaże się, że zakaz pracy w handlu w dni świąteczne nie będzie już go dotyczył. Tam, gdzie brak jasno sprecyzowanych przepisów należy zdawać sobie sprawę z tego, że to przedsiębiorca będzie podczas kontroli zobligowany do tego, aby udowodnić swoje racje. Warto zatem wcześniej zapoznać się ze stosowną literaturą, w tym zwłaszcza z artykułami poświęconymi stosowaniu preferencyjnej stawki podatku zryczałtowanego. Również w tym wypadku rozwiązanie wskazanego dylematu wydawało się mieć kluczowe znaczenie.

Gdy mamy do czynienia z kwiaciarnią działalność gospodarcza bazuje przede wszystkim na usługach florystycznych i okolicznościowej sprzedaży kwiatów i właśnie takie założenie przyjęto chcąc poradzić sobie z rodzącym się dylematem. Gdy weźmiemy pod uwagę interpretację postrzegającą kwiaciarnię jako miejsce, w którym świadczy się przede wszystkim usługi, a kwiaty i bukiety sprzedaje się jak gdyby przy okazji, mamy do czynienia z działalnością usługową w zakresie handlu. Może być to postrzegane jako mocny argument przemawiający za pracą kwiaciarni w czasie świąt. Konieczne jest przy tym dodanie użyteczności społecznej kwiaciarni i codziennych potrzeb ludzkości, a to również są argumenty przemawiające za tym, aby świadczyć usługi sprzedaży w dni świąteczne.